Ομοσπονδία Υπαλλήλων Ο.Α.Ε.Δ - Ημερίδα ΟΑΕΔ για την αντιμετώπιση του εργασιακού άγχος