Αρ. Πρωτ. 155 / 6-4– 2015

Προς Διοικήτρια ΟΑΕΔ,

Κα Καραμεσίνη Μαρία

Κυρία Διοικήτρια,

Το ΔΣ της Ομοσπονδίας Υπαλλήλων ΟΑΕΔ, σε συνέχεια της πρώτης συνάντησής του με εσάς και τους συνεργάτες σας, σάς καταθέτει και γραπτώς τα αιτήματα και τις πάγιες διεκδικήσεις της Ομοσπονδίας μας, παραθέτοντας, παράλληλα, τις απόψεις μας για το παρόν και το μέλλον του ΟΑΕΔ.

Τα συνδικάτα βρίσκονται από θέση αρχής, αξιακά, στην αντιπολίτευση. Αντιπολίτευση με την έννοια του ελέγχου, της δημόσιας παρέμβασης, των αντιπροτάσεων και, πάντως, της υπεράσπισης θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων και, κυρίως, της υπεράσπισης του ίδιου του δικαιώματος της εργασίας. Τα συνδικάτα οφείλουν να ανακαλύπτουν τις παθογένειες, να τις αναδεικνύουν και να αγωνίζονται για την επίλυσή τους. Είναι - πρέπει να είναι - ο αφυπνιστικός μοχλός σε κάθε διοίκηση.

Για εμάς, τους εργαζόμενους στον Οργανισμό, είναι υποχρέωσή μας να επισημάνουμε, ευθύς εξαρχής, ότι ΟΑΕΔ σημαίνει ένας ενιαίος δημόσιος  Οργανισμός, ο οποίος θα λειτουργεί σε όφελος της κοινωνίας, σε όφελος των ανέργων. Η έννοια του δημόσιου Οργανισμού δεν εξαντλείται, ασφαλώς, στη νομική μορφή, αλλά στον τρόπο πραγματικής λειτουργίας  και στην ωφελιμότητα που μπορεί τελικά να  προσδώσει στην κοινωνία με την  πλήρη αξιοποίηση όλων των πόρων που διαθέτει, ανθρώπινων και οικονομικών. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό είναι ταγμένοι να υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον, την αξιοκρατία, τη διαφάνεια, την αξιοπρέπεια και τη δικαιοσύνη.

Ως εργαζόμενοι βιώσαμε, όλα τα προηγούμενα χρόνια, εφαρμοζόμενες πολιτικές που έπλητταν τις παραπάνω βασικές αρχές. Προσπαθήσαμε, με όσες δυνάμεις διαθέταμε, να προασπίσουμε τις αρχές αυτές και δώσαμε από το δικό μας μετερίζι τη μάχη μας. Τη μάχη αυτή θα εξακολουθήσουμε να τη δίνουμε όσο υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα για τον ΟΑΕΔ και, φυσικά, όσο υπάρχουν άνεργοι. Για εμάς ο ΟΑΕΔ είναι προτεραιότητα και φρονούμε ότι έπρεπε να είναι προτεραιότητα για όλους.

Δυστυχώς, όμως, οι μέχρι τώρα επιλογές δεν δείχνουν να υπήρξε ο ΟΑΕΔ προτεραιότητα των πολιτικών σχεδιασμών. Όπως γνωρίζετε, καταβάλλονται υπέρ ΟΑΕΔ εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών για διάφορες παροχές. Οι εισφορές αυτές εισπράττονται από το ΙΚΑ και (δεν) αποδίδονται στον Οργανισμό ή αποδίδεται ένα πολύ μικρό μέρος και μετά από παρακράτηση για την είσπραξη. Για εμάς είναι  ζήτημα αρχής και πάγιο αίτημά μας οι εισφορές να αποδίδονται άμεσα στον  Οργανισμό. Η οικονομική αυτοτέλεια του Οργανισμού είναι στοιχείο απαραίτητο για το παρόν και το μέλλον του Οργανισμού. Τα τεράστια ποσά που έχουν σωρευθεί στο ΙΚΑ (10 δις ευρώ)  αποδεικνύουν την κακή διαχείριση που έχει γίνει όλα τα προηγούμενα χρόνια και την έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού. Όλη αυτή η κατάσταση είχε ως αποτέλεσμα να βρεθεί ο ΟΑΕΔ ανέτοιμος να αντιμετωπίσει τη ραγδαία αύξηση της ανεργίας και να στηρίξει με ουσιαστικό τρόπο τους ανέργους. Είναι, λοιπόν, αδήριτη ανάγκη η διεκδίκηση των εισφορών και η άμεση απόδοσή τους στον ΟΑΕΔ, προκειμένου να αποκατασταθεί η ομαλότητα.

Ο Οργανισμός, τον οποίο εσείς καλείστε να διοικήσετε, βρίσκεται τα τελευταία χρόνια στο μάτι του κυκλώνα και στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, καθώς συσσωρεύει στα μητρώα του όλο και μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπινου δυναμικού ικανού προς εργασία αλλά με αδυναμία εύρεσης εργασίας. Αυτή η τεράστια αριθμητική συγκέντρωση του ανθρώπινου δυναμικού και ο τρόπος διαχείρισής του είναι από τη φύση του ένα μεγάλο, αν όχι το μεγαλύτερο, πολιτικό ζήτημα.

 Βρέθηκε, επίσης, στο μάτι του κυκλώνα ο ΟΑΕΔ γιατί κλήθηκε, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, να  διαχειριστεί τεράστια κονδύλια που αφορούσαν την κατάρτιση των ανέργων και την προώθηση στην απασχόληση. Τα τεράστια αυτά κονδύλια έγιναν αντικείμενο διεκδίκησης από ιδιώτες, οι οποίοι έγιναν τελικά δικαιούχοι και διαχειριστές προγραμμάτων χωρίς έλεγχο, χωρίς αποτελεσματικότητα και με προσπάθεια απαξίωσης του Οργανισμού και του προσωπικού του.

 Αποτέλεσμα όλων αυτών ήταν να δημιουργηθούν στρεβλώσεις σε πολλά επίπεδα, να δημιουργηθούν στρατιές ανέργων χωρίς ουσιαστική ενεργοποίηση, στρατιές ανέργων αναφερόμενοι στο επάγγελμα του «καταρτιζόμενου», χωρίς ποτέ να οδηγούνται στην εργασία και χωρίς μετρήσιμα αποτελέσματα από την διάθεση τον κονδυλίων που τελικό στόχο έχουν πάντα την προώθηση στην απασχόληση.

Υπό το πρίσμα των προαναφερθέντων σάς εκθέτουμε μία σειρά παγίων θέσεων και αιτημάτων μας και  περιμένουμε τις ενέργειές σας:

1.Πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο Οργανισμός μπορεί και πρέπει να διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο στην αποκλιμάκωση της ανεργίας και γενικότερα στην αντιμετώπιση της κοινωνικής κρίσης, αξιοποιώντας την εμπειρία και εισάγοντας μια νέα οπτική στον τρόπο αντιμετώπισης κοινωνικών φαινόμενων. Ο ΟΑΕΔ έχει υποχρέωση να στηρίξει συνολικά και συντονισμένα τους ανέργους, όχι μόνο με τις λεγόμενες παθητικές πολιτικές, αλλά, κυρίως,  έχοντας  την ευθύνη και την εποπτεία όλων των σταδίων που αφορούν τον τελικό στόχο, την προώθηση, δηλαδή, των ανέργων στην εργασία. Φαινόμενα όπως ταπρογράμματα voucher, για τα οποία έχουμε εκδώσει εξαρχής ανακοινώσεις, διατυπώνοντας τη γνώμη και την αντίθεσή μας, θεωρούμε ότι πρέπει να καταργηθούν άμεσα και να υπάρξει ένας νέος σχεδιασμός με τον Οργανισμό να παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο, όχι για λογούς συντεχνιακούς, αλλά γιατί ίδιες υπηρεσίες που ο Οργανισμός μπορεί να παρέχει δωρεάν, όπως π.χ συμβουλευτική, οι πάροχοι κατάρτισης και άλλες νομικές συμπράξεις την παρέχουν έναντι αδράς αμοιβής.

2. Όπως ήδη αναφέραμε, πρωτεύον ζήτημα για την καλή λειτουργία του Οργανισμού και τη δυνατότητά του να ασκεί το έργο το οποίο του έχει ανατεθεί είναι το νοικοκύρεμα όσον αφορά στα οικονομικά του. Η οικονομική αυτοτέλεια του Οργανισμού και η απευθείας  απόδοση σε αυτόν των εισφορών που καταβάλλουν εργαζόμενοι και εργοδότες, (όπως προβλέπει ήδη η σχετική νομοθεσία η οποία δεν εφαρμόζεται)   είναι στοιχείο απαραίτητο για το παρόν και το μέλλον του Οργανισμού και καθοριστική ένδειξη ύπαρξης ή απουσίας πολιτικής βούλησης για τη στήριξη του ΟΑΕΔ. Ο Οργανισμός, επαναλαμβάνουμε για μία ακόμη φορά, είναι αναγκαίο να αποκτήσει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

3. Ο Οργανισμός, εξαιτίας  των συνεχών μειώσεων των επιδομάτων ανεργίας, της έλλειψης προγραμμάτων απασχόλησης (ΝΘΕ-ΝΕΕ) - ή άλλων ουσιαστικότερων προγραμμάτων - και, κυρίως, λόγω έλλειψης  μιας συντονισμένης και μακροχρόνιας στρατηγικής, αναζητά συνεχώς τα τελευταία χρόνια την ταυτότητά του, ενώ θα έπρεπε να είναι αυτονόητος ο ρόλος και ο στόχος του, πάντα στο πλαίσιο μιας αναβάθμισης παρεχόμενων υπηρεσιών. Από  το πρόγραμμα αναδιοργάνωσης του Οργανισμού, που βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν έχει δημοσιοποιηθεί το όραμα και ο τελικός στόχος και, παρόλο που αρκετοί συνάδελφοι εργάζονται σε ομάδες εργασίας, διατηρούμε  ως  Ομοσπονδία τις επιφυλάξεις μας. Είχαμε λάβει την υπόσχεση από την προηγούμενη διοίκηση ότι θα συμμετείχαν οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας στη διαδικασία της αναδιοργάνωσης σαν παρατηρητές για να υπάρχει άμεση ενημέρωση, υπόσχεση η οποία αν υλοποιηθεί θα συμβάλλει θετικά στην λαμβανόμενη πληροφόρηση και στην άρση των επιφυλάξεών μας για την όλη διαδικασία.

4. Το  οργανόγραμμα του Οργανισμού  εστάλη, λίγο πριν της εκλογές, στο ΥΔΜ χωρίς να προηγηθεί καμία διαβούλευση με τους εργαζόμενους.Θεωρούμε ότι ένα νέο Οργανόγραμμα είναι αναγκαίο, αλλά στη βάση μιας πραγματικής συζήτησης για τις ανάγκες του Οργανισμού και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ανέργων και των επιχειρήσεων και όχι στη βάση οριζόντιων οδηγιών, όπως συνέβη τώρα με την εκ του νόμου προβλεπόμενη περικοπή δομών κατά 35%. Μετά και από τη συνάντηση της Ομοσπονδίας μας με τον αρμόδιο Υπουργό κ. Κατρούγκαλο - ο οποίος μας διαβεβαίωσε ότι θα υπάρξει συζήτησης από  μηδενική βάση- θεωρούμε ότι πρέπει να εργαστούμε και να συνεργαστούμε, εργαζόμενοι και διοίκηση, προκειμένου να αποκτήσει ο Οργανισμός ένα σύγχρονο, εφαρμόσιμο και λειτουργικό οργανόγραμμα.

5. Η αποκέντρωση των υπηρεσιών του Οργανισμού πρέπει να προχωρήσει,  προκειμένου να εξυπηρετηθεί καλύτερα και ταχύτερα ο συναλλασσόμενος πολίτης. Η συγκέντρωση διαδικασιών και υπηρεσιών εξυπηρετούσε άλλες λογικές, ξένες από τη διοικητική διαδικασία.

6. Θεωρούμε την ανάγκη ενίσχυσης του ΟΑΕΔ και ειδικά των υπηρεσιών πρώτης γραμμής με προσωπικό ζήτημα πρώτης προτεραιότητας, όπως το αναγνωρίσατε και εσείς στην πρώτη μας συνάντηση. Εξίσου σημαντική είναι η κατανομή του προσωπικού του Οργανισμού στις υπηρεσίες, η οποία έχει γίνει  με  προχειρότητα  και όχι σύμφωνα με εκτίμηση των πραγματικών αναγκών που μπορούν να προκύψουν από μετρήσιμες διαδικασίες. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι για την όποια ανακατανομή προσωπικού  πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι υπηρεσιακές ανάγκες, αλλά και οι ανάγκες των υπαλλήλων, καθώς και η διασφάλιση κανόνων διαφάνειας και αξιοκρατίας. Για τις ανάγκες που έχει ανάγκη ο Οργανισμός μας  σε σχέση με το προσωπικό σας ενημερώνουμε ότι η αναλογία ανέργων –εργαζόμενων σε ΔΥΑ στην Ευρώπη δεν ξεπερνά 1:300 ενώ στη χώρα μας έχει διαμορφωθεί στο 1:1000 ανέργους!!! Η επαναπρόσληψη (στο πλαίσιο του Νόμου που προωθείται από το ΥΔΜ) στον ΟΑΕΔ όσων συναδέλφων επιθυμούν από αυτούς που τέθηκαν σε διαθεσιμότητα είναι ζήτημα ηθικής και υπαλληλικής αποκατάστασης.

7. Σχετικά με τη Διοικητική Λειτουργία του ΟΑΕΔ, οφείλουμε να επισημάνουμε ότι υπάρχει μια παρακολουθηματική στάση του ΟΑΕΔ σε σχέση με το Υπουργείο, παρόλο που λειτουργεί ως ΝΠΔΔ και με αποφάσεις του ΔΣ. Έχουμε διατυπώσει την άποψη - που είναι και συμπέρασμα της ημερίδας που πραγματοποιήσαμε το καλοκαίρι και στην οποία ήσασταν παρούσα - ότι ο Οργανισμός πρέπει να λειτουργήσει με μεγαλύτερη διοικητική αυτοτέλεια και με μια νέα σύνθεση ΔΣ. Η συμμετοχή στο ΔΣ εκπροσώπων διαφόρων Υπουργείων θα είχε σημασία αν ο ΟΑΕΔ είχε τις πρωτοβουλίες σχεδιασμού των προγραμμάτων και, κυρίως, για έκφραση γνώμης σε τεχνικά ζητήματα και όχι σε ζητήματα ουσίας. Υπενθυμίζουμε, ακόμα, ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια η εμπειρία έδειξε πως πολλά από τα προγράμματα που υλοποιούσε ο ΟΑΕΔ είχαν άρωμα πελατειακών σχέσεων και μιας επιλεκτικής διοχέτευσης προγραμμάτων και κονδυλίων - φαινόμενα που έχουμε δημόσια καταγγείλει και έχουμε ενημερώσει σχετικώς τις  προηγούμενες διοικήσεις.

8. Δείγμα «διοικητικής ανωμαλίας» είναι το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζεται η προϋπηρεσία  σε συναδέλφους, οι οποίοι εργάζονταν πριν τη μονιμοποίησή τους στον Οργανισμό με συμβάσεις έργου, που εμπεριείχαν όλα τα χαρακτηριστικά που προβλέπει ο νόμος για τις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, δηλαδή ωράριο, μισθό, προϊστάμενο και, επίσης, ελήφθησαν υπόψη για την μονιμοποίησή τους ως πραγματική προϋπηρεσία. Η προηγούμενη Κυβέρνηση προχώρησε σε επιλεκτική νομοθετική ρύθμιση για την αναγνώριση αυτής της προϋπηρεσίας για εργαζόμενους στα ΚΕΠ με ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά.  Για τους εργαζόμενους στον ΟΑΕΔ κατατέθηκε ανάλογη τροπολογία, η οποία στηρίχθηκε από όλα τα κόμματα, πλην της ΝΔ και τελικά δεν έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό.

9. Επειδή ο Οργανισμός συναλλάσσεται  με πολίτες και μάλιστα με την πιο ευάλωτη ομάδα πολιτών, είναι αναγκαία η στήριξη των υπηρεσιών πρώτης γραμμής. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η στήριξη των υπηρεσιών πρώτης γραμμής δεν αφορά μόνο την ενίσχυση σε προσωπικό, αλλά σχετίζεται και με άλλα αιτήματα, όπως τη δημιουργία συντονιστικού τηλεφωνικού κέντρου για την άμεση επίλυση ερωτημάτων συναδέλφων πρώτης γραμμής, ούτως ώστε αυτά να απαντώνται άμεσα, την ώρα που ο πολίτης αγωνιά και επιθυμεί άμεση απάντηση.  Θα μπορούσε, επίσης, να  δημιουργηθεί ένα εσωτερικό φόρουμ όπου εκεί θα γράφουν όλες τις απορίες τους οι συνάδελφοι. Αυτό θα συνέβαλλε, εκτός της άμεσης επιλύσεως θεμάτων, στη δημιουργία ενός αρχείου ερωτημάτων και απαντήσεων, που θα αποτελούσε χρήσιμο υλικό για τις υπηρεσίες.

10. Στο πλαίσιο της στήριξης των υπηρεσιών πρώτης γραμμής και για τη σωστή διαχείριση του όγκου των συναλλασσόμενων προτείνουμε τη δημιουργία μιας ξεχωριστής υπηρεσίας υποδοχής, στην οποία θα κατευθύνονται όλοι οι άνεργοι μετά την πρώτη συνέντευξη "γνωριμίας -πληροφόρησης " και  θα παραπέμπονται στα ανάλογα γραφεία των υπηρεσιών

11. Πρέπει, ακόμα,  να αποφευχθεί το φαινόμενο αναζήτησης στοιχείων με εντολή άμεσης αποστολής, τη στιγμή που εξυπηρετούνται άνεργοι, και ενδεχομένως η συλλογή των προς αποστολή στοιχείων απαιτεί την ενεργοποίηση μεγάλου μέρους του ανθρώπινου δυναμικού των υπηρεσιών.

12. Η έκδοση και η υλοποίηση  προγραμμάτων απασχόλησης από υπηρεσίες μας θα πρέπει να έπεται μιας αναλυτικής ενημέρωσης και διαβούλευσης με τους εργαζόμενους - χρήστες των εκάστοτε προγραμμάτων. Με αυτόν τον τρόπο αφενός αποφεύγεται το δυσάρεστο φαινόμενο να ενημερώνονται οι υπάλληλοι του Οργανισμού από τους συναλλασσόμενους πολίτες για επικείμενα προγράμματα και αφετέρου λύνονται προβλήματα πριν δημιουργηθούν, αφού οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επισημάνουν δυσλειτουργίες και να προτείνουν λύσεις.

13. Ένα εξίσου σημαντικό ζήτημα, είναι η ομογενοποίηση των διαδικασιών. Έχει παρατηρηθεί  το φαινόμενο διαφορετικής αντιμετώπισης  όμοιων περιπτώσεων  από υπηρεσία σε υπηρεσία, το οποίο, οφείλεται, κυρίως, στην πολυπλοκότητα των οδηγιών, στην ασάφεια, στην έλλειψη συνεχούς εκπαίδευσης του  προσωπικού. Ειδικότερα το αίτημα της διαρκούς εκπαίδευσης του προσωπικού σε ζητήματα εσωτερικών διαδικασιών είναι πάγιο και η ουσιαστική λειτουργία της αρμόδιας διεύθυνσης είναι αναγκαιότητα.

14. Η ηλεκτρονική υποστήριξη του Οργανισμού, οι συμβάσεις με τους ιδιώτες, οι δυνατότητες τους και ο απαρχαιωμένος εξοπλισμός, είναι ζητήματα προς εξέταση και η αντιμετώπισή τους αναγκαία για τον εκσυγχρονισμό του Οργανισμού, τη στιγμή μάλιστα που δεν εξαντλούνται οι δυνατότητες συναδέλφων σε σχετικά ζητήματα. Είναι αναγκαίος επίσης ο εκσυγχρονισμός του εξοπλισμού (υπολογιστές, εκτυπωτές, router) η αγορά του οποίου έγινε προ οκταετίας.

15. Έχουμε, επίσης, επισημάνει το ζήτημα της στέγασης των υπηρεσιών του Οργανισμού με πολύ υψηλά ενοίκια και μεγάλα τεχνικά προβλήματα, καθώς και ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας. Έχουν, ακόμα,  καταγγελθεί κατά καιρούς από τις τοπικές κοινωνίες ζητήματα επιλεκτικής μίσθωσης ακινήτων, που δεν είναι προς την κατεύθυνση του δημοσίου συμφέροντος, ενώ παραβιάζονται ταυτόχρονα βασικοί κανόνες υγιεινής και  ασφάλειας  των χώρων εργασίας, καθώς και πρόσβασης των πολιτών. Η αξιοποίηση όλων των ακινήτων του Οργανισμού συμπεριλαμβανομένων και των κτηρίων των πρώην Οργανισμών Εργατικής Εστίας και Κατοικίας και η μείωση του κόστους λειτουργίας είναι σημαντικό βήμα και θα έπρεπε να έχει ήδη γίνει.

16. Σοβαρότατο ζήτημα αποτελεί, επίσης, η μετακίνηση των υπαλλήλων του Οργανισμού που εντέλλονται για τη διενέργεια ελέγχων προγραμμάτων του ΟΑΕΔ και η οποία, πολλές φορές, ξεπερνά τα επιτρεπόμενα όρια των 40 χλμ, με αποτέλεσμα οι ελεγκτές να επιβαρύνονται οικονομικά, σε μια εποχή μάλιστα που οι μισθοί έχουν μειωθεί σε ποσοστό πάνω από 40%. Εδώ πρέπει να σας διευκρινίσουμε ότι η αμοιβή των ελέγχων αφορά την παρεχόμενη υπηρεσία  από τη μεριά των ελεγκτών και όχι την κάλυψη εξόδων μετακίνησης. Επίσης, σάς υπογραμμίζουμε ότι υπάρχει επαρκής νομοθεσία που προβλέπει την κάλυψη εξόδων μετακίνησης με λεπτομέρειες -σχετικό ερώτημα είχαμε υποβάλει ως Ομοσπονδία  στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο μας απάντησε (επισυνάπτεται η απάντηση) για το νομικό πλαίσιο.

17. Από τα μέχρι τώρα εκτεθέντα προκύπτει αβίαστα το συμπέρασμα ότι η διαρκής εκπαίδευση και ενημέρωση των εργαζομένων στον ΟΑΕΔ είναι – και πρέπει να είναι – ζητούμενο. Με αυτό το σκεπτικό σας αναφέρουμε ένα ακόμα ζήτημα, το οποίο δημιουργεί ερωτηματικά ως προς την  νομική επάρκεια των επιχειρημάτων που χρησιμοποιήθηκαν μέχρι σήμερα και αφορά στην καταβολή διδάκτρων σε συναδέλφους που σπουδάζουν σε δημόσιο πανεπιστήμιο για προπτυχιακές ή μεταπτυχιακές σπουδές. Το ΔΣ του ΟΑΕΔ με απόφασή του, η οποία δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, δίνει στον Οργανισμό τη δυνατότητα καταβολής διδάκτρων μέχρι το ποσό των 1.500 ευρώ σε κάθε εργαζόμενο σπουδαστή, υπό την αίρεση ότι οι σπουδές έχουν συνάφεια με το εργασιακό αντικείμενο του Οργανισμού και προς τούτο μάλιστα συστήνει σχετική επιτροπή. Η απόφαση αυτή του ΔΣ εφαρμόστηκε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα και κατόπιν διεκόπη,  καθώς πάρεδροι ελεγκτικού συνεδρίου  που υπηρετούν στον Οργανισμό χρησιμοποίησαν ως πρόσχημα το επιχείρημα ότι η σχετική απόφαση δεν βασίζεται σε νόμο. Η άποψη του νομικού συμβούλου της Ομοσπονδίας είναι ότι  πρόκειται για ξεκάθαρη παραβίαση ρητής και δεσμευτικής διάταξης και για τον λόγο αυτό έχουμε προσφύγει δικαστικά, διεκδικώντας τριετή αναδρομική καταβολή. Το θέμα πρέπει να επανεξετασθεί με τη δέουσα προσοχή, μιας και η εκπαίδευση των υπαλλήλων δημιουργεί, κατά την άποψη μας, προστιθέμενη αξία για τον Οργανισμό.

18. Με την υπ’ αριθμό Β 139293/6-10-2011 απόφασή του, το ΔΣ του ΟΑΕΔ επέβαλε περιορισμούς στην χορήγηση δανείων στους υπαλλήλους του Οργανισμού  μέχρι το ύψος των 5 μισθών. Επειδή οι μειώσεις των αποδοχών για τους εργαζόμενους στον ΟΑΕΔ ξεπερνούν το 40%, η οικονομική κατάσταση των συναδέλφων δεν έχει βελτιωθεί  και σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 3227 το ΔΣ του  Οργανισμού μπορεί να χορηγεί έντοκο δάνειο στο προσωπικό του ΟΑΕΔ μέχρι το ύψος των δέκα μηνιαίων αποδοχών, παρακαλούμε να κάνετε δεκτό το αίτημα της Ομοσπονδίας για διεύρυνση αφενός του ύψους του χορηγούμενου δανείου μέχρι το ποσό που ορίζει ο Νόμος και αφετέρου των δικαιολογητικών που ορίζονται στην ως άνω απόφαση του ΔΣ για τη χορήγηση των δανείων.

19. Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση του ΔΣ της Ομοσπονδίας, πρόκειται να δημιουργηθεί ένα Κέντρο Μελετών Ερευνών και Τεκμηρίωσης, το οποίο θα λειτουργεί υπό την ευθύνη της Ομοσπονδίας, αλλά θα αποτελεί και ένα χρήσιμο εργαλείο στα χέρια της οποιασδήποτε διοίκησης επιθυμεί να αξιοποιήσει πραγματικά στοιχεία για την ανεργία και τον Οργανισμό.  Η στήριξη της διοίκησης  σε αυτή την προσπάθεια θα βοηθήσει στην γρήγορη και αποτελεσματική υλοποίησή του Κέντρου και θα αφήσει παρακαταθήκη στους εργαζόμενους του Οργανισμού και στις διοικήσεις ένα χρήσιμο εργαλείο.

20. Η στήριξη   του Ταμείου Αλληλοβοήθειας προσωπικού του ΟΑΕΔ από τη Διοίκηση του ΟΑΕΔ θα είναι μια πράξη ουσιαστική και συμβολική που θα καταδείξει την πραγματική  αλληλεγγύη. Υπενθυμίζουμε δε ότι το Τ.Α.Π. έπεσε «θύμα» του κουρέματος των ομολόγων, το οποίο μείωσε σημαντικά τα αποθεματικά του.

21. Τέλος, θεωρούμε απαραίτητο εργαλείο την Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας του Οργανισμού, η οποία θα συμβάλλει προς την κατεύθυνση της καλύτερης εξυπηρέτησης  των υπαλλήλων και των πολιτών. Το συγκεκριμένο αίτημα έχει ικανοποιηθεί και χρηματοδοτηθεί από το ΔΣ του Οργανισμού με απόφαση του 2011, χωρίς να υπάρχει ακόμη τελικό αποτέλεσμα.

Αναφορικά, τέλος, με την πρόσφατη απόφαση του ΔΣ για τη μεταφορά ταμειακών διαθέσιμων του Οργανισμού στην ΤτΕ έχουμε να σας δηλώσουμε τα εξής:

Ø Χαιρετίζουμε  την  κίνηση καλής θελήσεως από τη μεριά σας να ενημερώσετε τα συνδικαλιστικά όργανα του Οργανισμού για τις προθέσεις-οδηγίες της Πολιτικής Ηγεσίας να μετατρέψει σε repos τα ταμειακά διαθέσιμα του ΟΑΕΔ και για τη σχετική νομοθετική ρύθμιση που ψηφίστηκε από τη Βουλή ν. 4320 άρθρο 36. Δεν παραγνωρίζουμε τα ουσιαστικά και σημαντικά επιχειρήματα που μας αναπτύχθηκαν επί του θέματος.

Ø  Ωστόσο, δεν μπορούμε, ως συνδικαλιστικό όργανο του ΟΑΕΔ, να νομιμοποιήσουμε καμιά απόφαση που θα θέτει σε κίνδυνο, έστω και μικρό, την ομαλή καταβολή των  επιδομάτων ανεργίας και την εν γένει ομαλή πορεία του Οργανισμού. Αντιθέτως, έχουμε χρέος να υπερασπιζόμαστε τον ΟΑΕΔ, τον μοναδικό δημόσιο φορέα για την καταπολέμηση της ανεργίας, η οποία εξακολουθεί να «φουντώνει» και να αντιμετωπίζεται με απλά «παυσίπονα».

Ø Ο Οργανισμός δεν έχει χρήματα ούτε για επένδυση, ούτε για δανεισμό. Τα χρήματα που διαθέτει ο ΟΑΕΔ είναι εισφορές εργαζομένων και εργοδοτών, μεγάλος μέρος των οποίων, μάλιστα, έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί ως εσωτερικός δανεισμός – δεν θα κουραστούμε να υπενθυμίζουμε ότι το ΙΚΑ ως εισπρακτικός και όχι ως ασφαλιστικός Οργανισμός οφείλει 10 δις ευρώ στον ΟΑΕΔ και ο ΟΑΕΔ οφείλει στους 1,5 εκ. ανέργους μια απάντηση.

Ø Αν η Κυβέρνηση θεωρεί ότι ο ΟΑΕΔ έχει χρήματα για επένδυση πρέπει να παροτρύνει τη νέα Διοίκηση να τα επενδύσει άμεσα στους ανέργους, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας προγράμματα ανακούφισης και εύρεσης εργασίας και συμβάλλοντας, έτσι, ουσιαστικά και συντονισμένα στην αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

Ø Ο ΟΑΕΔ είναι ο τελευταίος Οργανισμός, στον οποίο θα έπρεπε να ζητηθεί να «δώσει» τα ταμειακά διαθέσιμά του, που δεν είναι τίποτε άλλο από τα χρήματα των ανέργων, για την πληρωμή των διεθνών πιστωτών μας.

Ø Αντιλαμβανόμαστε τη δυσχερή οικονομική κατάσταση που έχει να αντιμετωπίσει η νέα Κυβέρνηση, όμως, δεν μπορούμε να δώσουμε «πράσινο» φως στο όποιο οικονομικό ρίσκο μπορεί να έχει μια τέτοια απόφαση για το πενιχρό επίδομα ανεργίας.

Ως εκπρόσωποι των εργαζομένων στον ΟΑΕΔ ζητάμε από την Κυβέρνηση  να «πλεύσει» προς την κατεύθυνση της δημιουργίας νέων προγραμμάτων και νέων, σταθερών, θέσεων εργασίας και καλούμε εσάς να κάνετε πράξη μια οραματική πολιτική που θα αποκαταστήσει το κύρος του Οργανισμού και θα ενεργοποιήσει τις πολλές, κρυμμένες του δυνάμεις.