Αθήνα, 16 Απριλίου 2015

Aρ.Πρωτ.:156/16-4-2015

Προς: Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,

κ. Γιώργο Κατρούγκαλο
Κοιν:

1. Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης,
κ. Πάνο Σκουρλέτη

2.Αν. Υπουργό  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

κ. Ράνια Αντωνοπούλου 

3.Διοικήτρια ΟΑΕΔ, κ. Μαρία Καραμεσίνη  

Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Σε συνέχεια της συνάντησής μας και για την ακόμα πληρέστερη ενημέρωσή σας, σας αποστέλλουμε συνημμένο υλικό που αφορά στην αναγνώριση προϋπηρεσίας εργαζομένων στον ΟΑΕΔ και παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες. Συγκεκριμένα ζητάμε να ενταχθεί σχετική διάταξη στο υπάρχον σχέδιο νόμου, «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης- Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση- Αποκατάσταση Αδικιών και άλλες διατάξεις»  η οποία θα άρει την αδικία και θα αποκαταστήσει το μη αρμόζων σε ένα κράτος δικαίου γεγονός της διαφορετικής αντιμετώπισης από την Πολιτεία πανομοιότυπων περιπτώσεων.

Το ιστορικό, όπως γνωρίζετε, έχει ως εξής:

Από την προηγούμενη Κυβέρνηση κατατέθηκεως τροπολογία, η οποίακαι ψηφίστηκε με τονν.4305/2014,  άρθρο 24 (ΦΕΚ 237Α/2014), συγκεκριμένη διάταξη που αναγνωρίζει ως προϋπηρεσία τις συμβάσεις έργου περιοριστικά υπαλλήλων των ΚΕΠ.

Στον ίδιο νόμο η Ομοσπονδία Υπαλλήλων ΟΑΕΔ  επεξεργάστηκε τροπολογία, την οποία απέστειλε σε όλα τα κόμματα και στην Κυβέρνηση, ζητώντας να γίνει το αυτονόητο, να συμπεριληφθούν, δηλαδή, στην  ίδια διάταξη και οι υπάλληλοι του ΟΑΕΔ, οι οποίοι είχαν τις ίδιεςακριβώςπροϋποθέσεις. Δυστυχώς, η τροπολογία που αφορούσε τους υπαλλήλους του ΟΑΕΔ, ενώ στηρίχθηκε από όλα τα κόμματα, δεν έγινε δεκτή από τους Υπουργούς Εργασίας και Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Θεωρούμε ότι είναι επιβεβλημένη η αποκατάσταση του δικαίου και η προώθηση μιας γενικής ρύθμισης που να αφορά όλους τους δημοσίους υπαλλήλους, με τις ίδιες  προϋποθέσεις. Μια ρύθμιση που θα έχει, βεβαίως, άμεση εφαρμογή και ισχύ με αποτελέσματα βαθμολογικά και μισθολογικά.

 Παρακαλούμε για την άμεση εξέταση, προώθηση και επίλυση του ζητήματος.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος

Μακράκης Γεώργιος

Ο Γ. Γραμματέας

Ρέππας Ιωάννης