Αρ. Πρωτ. 164 / 18 -5 – 2015

Προς Νομική Υπηρεσία ΟΑΕΔ
(μέσω της Διεύθυνσης Διοικητικού)

Με αφορμή ερωτήματα πολλών συναδέλφων παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τα εξής:
1. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία δικαίωμα ελέγχων έχουν όλοι οι υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ. Κατά την άποψή μας, δικαίωμα ελέγχων έχουν και οι συνάδελφοι, οι οποίοι προσελήφθησαν μεν ως ΥΕ και εν συνεχεία απέκτησαν τίτλο ΔΕ, ΤΕ ή ΠΕ, αλλά ωστόσο δεν έχουν ακόμα αλλάξει κατηγορία σύμφωνα με τον Δημοσιοϋπαλληλικό Κώδικα.

2. Η διεξαγωγή των ελέγχων πραγματοποιείται συνήθως, εκτός των ωρών εργασίας και συνεπώς αποσυνδέεται από το υπαλληλικό ωράριο. Ως εκ τούτου θεωρούμε ότι υπάλληλοι που βρίσκονται σε άδεια (κανονική, μητρότητας ή άλλη άδεια πλην αναρρωτικής) μπορούν να διεξάγουν ελέγχους.

Παρακαλούμε για την έγγραφη τοποθέτησή σας επί των ως άνω ζητημάτων, προς αποφυγήν παρερμηνειών.