Αρ. Πρωτ. 165 / 18-5 – 2015

Προς Διοικήτρια ΟΑΕΔ,

Κα Καραμεσίνη Μαρία

Θέμα: «Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού 2015»

Αναφορικά με την έναρξη του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού και έχοντας υπόψη την εμπειρία από το προηγούμενο έτος και τις δυσλειτουργίες που εμφανίστηκαν θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στον χρόνο υποδοχής από τις υπηρεσίες μας των αιτήσεων των ωφελουμένων, αλλά και του τρόπου με τον οποίο συνολικά οι υπηρεσίες χειρίζονται το πρόγραμμα.

Συγκεκριμένα, θεωρούμε ορθότερο και πρακτικότερο οι αιτήσεις για το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού να γίνονται αρχές του έτους και όχι το «κατακαλόκαιρο», έτσι ώστε οι ωφελούμενοι να μπορούν αφενός να ενημερώνονται χωρίς να χρειάζεται εντός των διακοπών τους να «τρέχουν» να υποβάλουν αίτηση -όσοι το πληροφορηθούν- και αφετέρου να μη διαταράσσεται η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών μας λόγω πρόσθετου αυξημένου βάρους εργασίας τη στιγμή που πολλοί συνάδελφοι βρίσκονται σε κανονική θερινή άδεια.

Δεν συντρέχει εξάλλου, κανένας λόγος η έναρξη του προγράμματος του κοινωνικού τουρισμού να γίνεται Αύγουστο.

Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του κοινού, θεωρούμε ότι η παραλαβή και ο έλεγχος των αιτήσεων θα πρέπει να γίνονται διαδικτυακά, χωρίς την υποχρέωση, δηλαδή, του ωφελούμενου να προσέλθει στις υπηρεσίες μας για να ελεγχθούν δικαιολογητικά, τα οποία μπορούν να ελέγχονται πλέον διαδικτυακά.