Αρ. Πρωτ. 166 / 18-5 – 2015

Προς Διοικήτρια ΟΑΕΔ,

Κα Καραμεσίνη Μαρία

Κυρία Διοικήτρια,

Όπως γνωρίζετε, το κύριο μέρος των δραστηριοτήτων των υπαλλήλων στον Οργανισμό, αφορά συναλλαγές με το κοινό, το οποίο μάλιστα αποτελεί μια ιδιαίτερη κατηγορία, καθώς κινείται στον ευαίσθητο χώρο της ανεργίας. Δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις, συνάδελφοι σύρονται στα δικαστήρια από πολίτες χωρίς λόγο, όπως αποδεικνύεται από τις τελεσίδικες αθωωτικές αποφάσεις των δικαστηρίων.

Σε όλη αυτή τη δικαστική περιπέτεια οι συνάδελφοι είναι απροστάτευτοι, νομικά και ηθικά, από τον Οργανισμό και παρά τις αθωωτικές αποφάσεις οι έχουν καταβάλει σημαντικά οικονομικά ποσά, βιώνοντας παράλληλα ένα τεράστιο άγχος από την όλη «περιπέτεια».

Είναι εκτίμησή μας ότι το υπάρχον νομικό κενό αφήνει στη διακριτική ευχέρεια της Διοίκησης τη νομική κάλυψη μέσω της νομικής υπηρεσίας μας.

Παρακαλούμε να εξετάσετε το θέμα με τη δέουσα προσοχή και να υπάρξει η ανάλογη παρέμβαση, ούτως ώστε να υπάρξει μια προστασία των υπαλλήλων του Οργανισμού από άδικες δικαστικές διεκδικήσεις.