Αρ. Πρωτ. 161 / 7-5–2015

Προς την Διοικήτρια του ΟΑΕΔ

κ. Μαρία Καραμεσσίνη

Θέμα: «Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2015»

Κυρία Διοικήτρια,

Ενόψει της έναρξης του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού 2015 σας καταθέτουμε ξανά την επιστολή μας η οποία έχει κατατεθεί στην προηγούμενη διοίκηση του ΟΑΕΔ (Αριθμός Πρωτοκόλλου επιστολής 104/11-7-2014) με την οποία είχαμε ζητήσει τη συμμετοχή Υπαλλήλων ΟΑΕΔ στο πρόγραμμα του Κοινωνικού Τουρισμού σαν δικαιούχων. 

Ακολουθεί το κείμενο της από 11-7-2014 επιστολής μας:

Κυρία Διοικήτρια

όπως γνωρίζετε ο Οργανισμός μετά την κατάργηση του Οργανισμού Εργατικής Εστίας ανέλαβε την εκπόνηση μέρους των προγραμμάτων που υλοποιούσε ο κατηργημένος αυτός οργανισμός, μεταξύ αυτών και το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.

Το πρόγραμμα αυτό το χειρίζονται οι υπάλληλοι του ΟΑΕΔ επιβαρύνοντας το ήδη βεβαρυμμένο (από την αύξηση της ανεργίας και τη μείωση κατά πολύ των υπηρετούντων  υπαλλήλων) πρόγραμμά τους.

Επειδή όπως γνωρίζετε οι μισθοί έχουν μειωθεί πάνω από 40% από την αρχή της κρίσης κι επειδή η οικονομική δυνατότητα των συναδέλφων να πάνε κάπου τις απαραίτητες για την υγεία τους διακοπές έχει περιοριστεί έως αποκλεισθεί.

Επειδή είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε ότι κατά την προηγούμενη περίοδο δεν καλύφθηκε το σύνολο του προγράμματος του Κοινωνικού Τουρισμού.

Επειδή αποτελούσε πάγια ορθή πρακτική να συμμετέχουν οι υπάλληλοι του πρώην Οργανισμού Εργατικής Εστίας στα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού.

Σας παρακαλούμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο συμμετοχής των εργαζομένων του Οργανισμού στα προγράμματα Κοινωνικού Τουρισμού.