Αρ. Πρωτ. 172 / 1-7-2015

Προς Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

κ. Π. Σκουρλέτη

Αν. Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης  

Κα. Ρ. Αντωνοπούλου.

Διοικήτρια ΟΑΕΔ

Κα Μ. Καραμεσίνη

Θέμα: «Εξαίρεση των επιδοτούμενων ανέργων από τους περιορισμούς ανάληψεων»

Με δεδομένες  τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την επιβολή περιορισμού αναλήψεων από τραπεζικούς λογαριασμούς, θα θέλαμε να εξετάσετε το αίτημα εξαίρεσης από το συγκεκριμένο μέτρο των επιδοτούμενων ανέργων που βρίσκονται σε δυσχερέστερη θέση έναντι όλων ημών.

Οι επιδοτούμενοι άνεργοι αποτελούν ένα μικρό ποσοστό του συνόλου των ανέργων και περιμένουν το πενιχρό έτσι κι αλλιώς, επίδομα ανεργίας προκειμένου να καλύψουν βασικές βιοτικές και συσσωρευμένες ανάγκες.

Με την εξαίρεσή τους από τους επιβαλλόμενους περιορισμούς δεν θα υποστούν μια ακόμα ταλαιπωρία. 

 Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος    Ο Γ.Γραμματέας 

Μακράκης Γεώργιος         Ρέππας Ιωάννης