ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 

Τηλ. 2109924316-2109989647

FAX2109924316

e-mail

Ιστοσελίδα: www.oyoaed.gr

Αρ. Πρωτ. 175 / 31-7 – 2015

Προς Διοικήτρια ΟΑΕΔ,

Κα Καραμεσίνη Μαρία

Κυρία Διοικήτρια,

Οι υπάλληλοι του Οργανισμού όπως γνωρίζετε, πραγματοποιούν στοχευμένους ελέγχους για την ορθή εφαρμογή των όρων των προγραμμάτων που υλοποιεί ο Οργανισμός και γενικότερα λόγω εργασιακού αντικειμένου, έχουν σαφή εικόνατης τοπικής αγοράς εργασίας και των παθογενειών της.

Κοινός τόπος είναι η ύπαρξη του σημαντικού προβλήματος της μαύρης - αδήλωτης εργασίας. Σχετικά περιστατικά υποπίπτουν συχνά στην αντίληψη των ελεγκτών συναδέλφων, οι οποίοι ωστόσο, στερούνται ξεκάθαρης αρμοδιότητας και εντολής ελέγχου των συγκεκριμένων περιπτώσεων.

Σε μια προσπάθεια  εξορθολογισμού της αγοράς εργασίας προτείνουμε, στο πλαίσιο των ελέγχων που διεξάγουμε, ναεπικαιροποιηθεί οδηγία για εντολή διεξαγωγής εξειδικευμένων ελέγχωνγια τους επιδοτούμενους ανέργους, καθώς έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο οι επιχειρήσεις να «απολύουν» τον άνεργο, προκειμένου αυτός να ενταχθεί στο ταμείο ανεργίας και παράλληλα, να τον απασχολούν καταβάλλοντάς του το «υπόλοιπο» ποσό.

Παρακαλούμε να δείτε το θέμα με τη δέουσα προσοχή και να μας ενημερώσετε σχετικώς.

 Για το ΔΣ 

Ο Πρόεδρος                 Ο Γ. Γραμματέας 

Μακράκης Γεώργιος                        Ρέππας Ιωάννης