ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 

Τηλ. 2109924316-2109989647

FAX2109924316

e-mail

Αρ. Πρωτ. 184 / 29 -10 – 2015

Προς την Διοικήτρια ΟΑΕΔ

κ. Καραμεσίνη Μαρία

Θέμα: «Έγκριση υπερωριών έτους 2016»

Κύρια Διοικήτρια,

Παρακαλούμε με την επίβλεψή σας να κινηθούν έγκαιρα οι διαδικασίες έγκρισης των υπερωριών του έτους 2016, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 20, παρ. 3α του Ν. 4024/2011, έτσι ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η λειτουργία των υπηρεσιών του Οργανισμού. Επίσης σας παρακαλούμε να περιληφθούν στην κατανομή των προβλεπόμενων ωρών και οι συνάδελφοι οι οποίοι εργάζονται στον Οργανισμό με δικαστικές αποφάσεις.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΚΡΑΚΗΣ Γ.                                                                                               ΡΕΠΠΑΣ Ι.