Προς την Διοικήτρια ΟΑΕΔ

κ. Καραμεσίνη Μαρία

Θέμα: «Επανακαθορισμός Επιτοκίου Δανεισμού Προσωπικών Δανείων»

Κύρια Διοικήτρια,

Από 15/1/2015 έχει σταλεί εγκύκλιος προς τις υπηρεσίες του Οργανισμού από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών σχετικά με τον επανακαθορισμό των επιτοκίων για τους συναδέλφους που έχουν δανειοδοτηθεί από τον Οργανισμό σε εφαρμογή της ΚΥΑ Β/7/208/77/1.2.2013 καθώς και της απόφασης 3121/54/4.11.2014 του ΔΣ ΟΑΕΔ

Επειδή, παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας, δεν έχει υπάρξει ακόμα εφαρμογή της συγκεκριμένης μείωσης, σας παρακαλούμε να εφαρμοστεί άμεσα και υπό την επίβλεψή σας η συγκεκριμένη ρύθμιση, η οποία θα ανακουφίσει μερικώς τους δανειολήπτες συναδέλφους.