ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 

Τηλ. 2109924316-2109989647

FAX2109924316

e-mail

Αρ. Πρωτ. 209 / 8 -1 – 2016

Προς την Διοικήτρια ΟΑΕΔ

κ. Καραμεσίνη Μαρία

Θέμα: «Υποχρεωτική ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών»

Κύρια Διοικήτρια,

Με δεδομένη τη μετάβαση στην υποχρεωτική ηλεκτρονική εξυπηρέτηση πολιτών από την 4η Ιανουαρίου 2016 και την εμπειρία που αποκτήθηκε στο σύντομο αλλά κρίσιμο αυτό χρονικό διάστημα, έχουμε να σας επισημάνουμε τα ακόλουθα:

Η μεταφορά αποκλειστικά στα ΚΕΠ ή μέσω e-services των ακόλουθων παροχών:

• ΕΠΙΔΟΜΑ ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΕΣΠΑ)

• ΕΙΔΙΚΑ ΕΠΟΧΙΚΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ

• ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

• ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΙΜΗΝΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΣΤΑ ΜΗΤΡΩΑ ΑΝΕΡΓΩΝ

• ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΠΟΦΥΛΑΚΙΣΜΕΝΩΝ

• ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΜΑ ΛΟΓΩ ΕΠΙΣΧΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

• ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

• ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΔΟΜΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

δημιουργεί, κατά κοινή ομολογία των συναδέλφων χειριστών των σχετικών παροχών, πρόσθετη γραφειοκρατία και διοικητικό βάρος τόσο στους υπαλλήλους των ΚΕΠ όσο και στους υπαλλήλους των ΚΠΑ, καθώς υποβάλλονται πολλαπλάσιες αιτήσεις σε σχέση με τους τελικούς δικαιούχους με αποτέλεσμα την έκδοση σειράς αρνητικών αποφάσεων και πρωτοκολλημένων άχρηστων εγγράφων.

Μέχρι τώρα οι αιτήσεις υποβάλλονταν στα ΚΠΑ, όπου έμπειροι υπάλληλοι ενημέρωναν πρωτογενώς τους συναλλασσόμενους πολίτες για τη δυνατότητα ή μη να λάβουν τα σχετικά επιδόματα και ως εκ τούτου ο αριθμός των αιτήσεων ήταν σχεδόν ισάριθμος με τις θετικές αποφάσεις.

Με την αλλαγή του τρόπου υποβολής αιτήσεων για τις παραπάνω παροχές και χωρίς να υπάρχει η ανάλογη ηλεκτρονική ρήτρα που να επιτρέπει ή να απορρίπτει την αίτηση στο πρώτο στάδιο, οι τέσσερις στις πέντε αποφάσεις που εκδίδονται σήμερα είναι αρνητικές.

Επίσης, η αυτεπάγγελτη αναζήτηση εκκαθαριστικού σημειώματος δημιουργεί τεχνικά ζητήματα, καθώς είναι αδύνατη.

Δημιουργείται πρόσθετη ταλαιπωρία για τον άνεργο, αφού για παράδειγμα η υποβολή αίτησης για το ειδικό βοήθημα μετά από τρίμηνη παραμονή στα μητρώα ανεργίας υποβάλλεται αμέσως μετά την έκδοση κάρτας ανεργίας (υπηρεσία που παρέχεται από τα ΚΠΑ) ενώ αμέσως μετά, πρέπει να μεταβεί σε ΚΕΠ ή μέσω e-services να υποβάλει αίτηση!

Συνεπώς, μπορούμε αβίαστα να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι για τα παραπάνω επιδόματα η υπηρεσία πρέπει να μπορεί να παρέχεται και μέσω των υπηρεσιών του Οργανισμού μας.

Όσον αφορά τις ανανεώσεις καρτών ανεργίας -υπηρεσία που παρέχεται αποκλειστικά μέσω  e-services ή ΚΕΠ- έχουμε να επισημάνουμε ότι θεωρούμε επιβεβλημένη την ύπαρξη της σχετικής εφαρμογής στις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ,σε έναν τουλάχιστον υπολογιστή, έτσι ώστε σε εξαιρετικές περιπτώσεις να μπορεί να γίνεται η ανανέωση.

Επίσης, η διάθεση ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή για το συναλλασσόμενο κοινό είναι προϋπόθεση καλής εφαρμογής της επιθυμητής από όλους μετάβασης στην ηλεκτρονική εποχή.

Βεβαίως, θεωρούμε ότι οι βεβαιώσεις ανεργίας θα μπορούσαν να παρέχονται αποκλειστικά μέσω e-services ή ΚΕΠ, αφού αποτελεί μια απλή ηλεκτρονική διαδικασία που το σύστημα ή τη χορηγεί ή δεν την χορηγεί.

Τέλος, επιθυμούμε να σας ενημερώσουμε ότι για οποιεσδήποτε αλλαγές συντελούνται ή για οποιαδήποτε νέα προγράμματα βγαίνουν είναι χρήσιμο να καλούνται εκ των προτέρων οι αρμόδιοι υπάλληλοι σε μια διαβούλευση για την καλύτερη εφαρμογή των σχεδιαζόμενων πολιτικών και αλλαγών.