ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 

Τηλ. 2109924316-2109989647

FAX2109924316

e-mail

Αρ. Πρωτ. 231 / 16 -5 – 2016

Προς την Διοικήτρια του ΟΑΕΔ,

κ. Καραμεσίνη Μαρία.

Θέμα: «Επανακαθορισμός Επιτοκίου Δανεισμού Προσωπικών Δανείων»

           

Κ. Διοικήτρια,

          Από 15/1/2015 ανακοινώθηκε από την αρμόδια διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών η μείωση των επιτοκίων για τα δάνεια των συναδέλφων από τον Οργανισμό και η εξομοίωση των επιτοκίων με αυτά της Τράπεζας της Ελλάδας. Σήμερα 17 μήνες μετά, οι δανειολήπτες συνάδελφοι εξακολουθούν να καταβάλουν  τις δόσεις τους χωρίς να έχει εφαρμοστεί η αναδρομική εξομοίωση των επιτοκίων δανεισμού.

Επειδή το θέμα είναι σοβαρό και το έχουμε θέσει κατ’ επανάληψη (επιστολή μας Αρ.Πρ. 196/8-2-2016) και επειδή  τα οικονομικά των συναδέλφων είναι σε οριακό σημείο και επειδή θεωρούμε αδιανόητο μια απόφαση που έχει έστω και μικρό οικονομικό όφελος για τους εργαζόμενους να χρειάζεται σχεδόν 2 χρόνια να εφαρμοστεί, σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε έτσι ώστε να επιλυθεί άμεσα το εν λόγω ζήτημα και να μας ενημερώσετε σχετικά