Αρ. Πρωτ. 238 / 23 -6 – 2016

Προς:

  1. Υπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης, κ. Βερναρδάκη Χρ. 
  2. Υπουργό Εργασίας, κ. Κατρούγκαλο Γ.
  3. Διοικήτρια ΟΑΕΔ, κ. Καραμεσίνη Μαρία

Θέμα«Αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στη συγκρότηση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου»

Όπως γνωρίζετε, εδώ και 4 μήνες το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ δεν λειτουργεί. Μετά το νέο νομοθετικό πλαίσιο και παρόλο που το σχετικό ΦΕΚ 1432 εκδόθηκε στις 20/5/2016  η συγκρότηση του Υπηρεσιακού συμβουλίου δεν έχει, δυστυχώς, ακόμα προχωρήσει.

Αποτέλεσμα της καθυστέρησης αυτής είναι, εκτός των άλλων,  επείγουσες υποθέσεις των εργαζομένων στον Οργανισμό να παραμένουν σε εκκρεμότητα, θέτοντας σε κίνδυνο τα συμφέροντά τους και προσθέτοντας κι άλλες οικονομικές απώλειες στα πενιχρά τους εισοδήματα. Η καθυστέρηση της σύστασης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου δημιουργεί επίσης, προβλήματα στον οικογενειακό προγραμματισμό των εργαζομένων.

Θεωρούμε απαράδεκτη και αναιτιολόγητη την καθυστέρηση αυτή και σας παρακαλούμε να εποπτεύσετε και να  επισπεύσετε όλες τις διαδικασίες  που απαιτούνται προκειμένου να συγκροτηθεί το Υπηρεσιακό Συμβούλιο και να ομαλοποιηθεί η υπηρεσιακή ζωή των εργαζομένων.

Για το ΔΣ 

Ο Πρόεδρος                        Ο Γ. Γραμματέας 

Μακράκης Γεώργιος                      Ρέππας Ιωάννης