Κυρία Διοικήτρια,

Το ΔΣ της Ομοσπονδίας μετά από συνεννόηση που είχε με τις πρωτοβάθμιες ενώσεις αποφάσισε όπως κάθε χρόνο να ζητήσει την έγκριση δαπάνης έτσι ώστε τα τέκνα όλων των εργαζομένων στον Οργανισμό να φιλοξενηθούν σε κατασκηνώσεις για το έτος 2017.

Σας γνωρίζουμε τον αριθμό των παιδιών των συναδέλφων που ενδιαφέρονται να φιλοξενηθούν σε κατασκηνώσεις για τη φετινή κατασκηνωτική περίοδο ανά περιφερειακή διεύθυνση.

  1. Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής και Νήσων:110  παιδιά
  2. Διοίκηση: 44
  3.  Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας : 112 παιδιά
  4. Περιφερειακή Διεύθυνση Κρήτης: 35 παιδιά
  5. Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου: 50 παιδιά
  6. Περιφερειακή Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης :55 παιδιά
  7. Περιφερειακή Διεύθυνση Κεντρικής Ελλάδας : 50  παιδιά εκ των οποίων ένα παιδί με ειδικές ανάγκες.
  8. Περιφερειακή Διεύθυνση Ηπείρου:  10 παιδιά

                                                                        

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΚΡΑΚΗΣ Γ.                                                                                               ΣΠΥΡΟΥ Σ.