ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 

Τηλ. 2109924316-2109989647

FAX. 2109924316

e-mail:

                                                                                                      Αρ. Πρωτ. 375 / 25 -11 -2019

                                                                                                                                                                       Προς: Υπουργό Εσωτερικών

                                                                                                                                                                                κ.Τάκη Θεοδωρικάκο

                                                                                                                                                                          Κοιν: 1.Υπουργό Εργασίας

                                                                                                                                                                                       2. Διοικητή ΟΑΕΔ

                                                                                                                                                                                               3. Κ.Ο Κομμάτων

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στο υπό διαβούλευση ν/σ του Υπουργείου Εσωτερικών και συγκεκριμένα στο άρθρο 19 «Νομική υποστήριξη υπαλλήλων δημοσίου τομέα», δεν συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης τα ΝΠΔΔ και, συνεπώς, ούτε ο ΟΑΕΔ.

Καθώς ο ΟΑΕΔ συναλλάσσεται καθημερινά με εκατοντάδες πολίτες και χειρίζεται πάρα πολλά προγράμματα που αφορούν ανέργους, εργαζομένους, καταρτιζόμενους, μαθητές ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ, ΙΕΚ και ΚΕΚ ΟΑΕΔ,  προκύπτουν συχνά ζητήματα νομικής υποστήριξης των εργαζομένων  για πράξεις και παραλείψεις  που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.

Οι εργαζόμενοι στον Οργανισμό «σέρνονται» στα δικαστήρια με προσωπικό, οικονομικό και ψυχολογικό κόστος, για υποθέσεις καθαρά υπηρεσιακές.

Η εντελώς αδικαιολόγητη απουσία των ΝΠΔΔ από την ευνοϊκή για τους εργαζόμενους διάταξη, παραβιάζει την  αρχή της ισότητας και ειδικότερα της αναλογικής ισότητας.

Θεωρούμε επιβεβλημένο να προστεθεί με σαφήνεια στο συγκεκριμένο άρθρο  και ο ΟΑΕΔ, ο οποίος διαθέτει νομική υπηρεσία, και να διαμορφωθεί η διάταξη του άρθρου 19 παρ. 1 ως εξής:

«Τα Υπουργεία, οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις του Κράτους και ο ΟΑΕΔ, υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους που υπηρετούν στους φορείς τους, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης εις βάρος τους για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους.»

 

Για το ΔΣ 

 

Ο Πρόεδρος    Ο Γ. Γραμματέας 

 

Μακράκης Γ     Τηλιγάδας Κ.