ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 

Τηλ. 2109924316-2109989647

FAX. 2109924316

e-mail:

                                                                                                Αρ. Πρωτ. 387 / 27-1-2020

         Προς Διοικητή ΟΑΕΔ κ Σπύρο Πρωτοψάλτη

K. Διοικητά,

εξαιτίας των αυξημένων κρουσμάτων γρίπης που καταγράφονται, των καιρικών συνθηκών που επικρατούν και που ευνοούν -σύμφωνα με τη γνώμη των ειδικών -  την ανάπτυξη ιώσεων,  αλλά και τη μεγάλη προσέλευση κοινού στις υπηρεσίες του Οργανισμού, παρακαλούμε να μεριμνήσετε έτσι ώστε να προμηθευτούν όλες οι υπηρεσίες του Οργανισμού τα απαραίτητα αντισηπτικά υλικά 

και γενικά να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος.

     Για το ΔΣ 

 

Ο Πρόεδρος            Ο Γ. Γραμματέας 

 

Μακράκης  Γ            Τηλιγάδας Κ