ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος

Τηλ. 2109924316-2109989647

FAX. 2109924316

e-mail:

                                                                                               

Αρ. Πρωτ. 441 / 22-10-2020

                                                                                                                                          Προς Διοικητή ΟΑΕΔ

                                                                        

κ. Διοικητά,

σε μια περίοδο έντονης επιδείνωσης της πανδημίας, με πολλαπλασιασμό κρουσμάτων σε καθημερινή βάση, αρνείστε να εισηγηθείτε παράταση στους ηλεκτρονικούς ελέγχους, διαδικασία που ίσχυε μέχρι τώρα.

Σας καλούμε να αναλογιστείτε  ενδεχόμενες συνέπειες που μπορεί να έχει για τη μετάδοση το υιού η μετακίνηση και η διενέργεια ελέγχων ζεύγους ελεγκτών κα να προχωρήσετε στην παράταση των ηλεκτρονικών ελέγχων, για όσους από αυτούς  είναι εφικτό.