ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος

Τηλ. 2109924316-2109989647

FAX. 2109924316

e-mail:

                                                                       

Αρ. Πρωτ. 464 / 11-2-2021

προς : Διεύθυνση Διοικητικού

Γραμματεία Διοικητή 

                                                                                                 Υπουργό Εργασίας

Παρακαλώ όπως μας ενημερώσετε πόσοι συνάδελφοι από ΚΠΑ έχουν αποσπαστεί στο γραφείο Διοικητή και σε άλλες υπηρεσίες, εκτός ΚΠΑ. Επίσης ζητάμε να μας ενημερώσετε με πόσα άτομα είναι συνολικά στελεχωμένη η γραμματεία Διοικητή.