ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.
Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 
Τηλ. 2109924316-2109989647
FAX. 2109924316
e-mail:                                                                            Αρ. Πρωτ. 465 / 11-2-2021                                                                           Προς:   κ. Διοικητή
Θέμα:  Οργανόγραμμα Επειδή έχει παρέλθει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από την έγκριση του Οργανογράμματος από το ΔΣ του ΟΑΕΔ,  παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τις προτεινόμενες αλλαγές σε σχέση με το ψηφισθέν σχέδιο Οργανογράμματος  καθώς επίσης και τους λόγους των αλλαγών, αλλά  και τις αιτίες της μεγάλης καθυστέρησης. Επίσης,
ζητούμε να ξεκινήσει επιτέλους η διαδικασία κρίσεων προϊσταμένων και διευθυντών με το υφιστάμενο Οργανόγραμμα και να σταματήσει η διαδικασία αναπλήρωσης  κατά το δοκούν   και όπως βολεύει, εξυπηρετώντας μηχανισμούς  και δημιουργώντας ένα άσχημο κλίμα καχυποψίας μεταξύ συναδέλφων και ένα διάχυτο αίσθημα αδικίας.Αναμένουμε τις απαντήσεις  σας.
 
 Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος              Γ.Γραμματέας
Μακράκης Γ.             Τηλιγάδας Κ.