Οι υπάλληλοι της Περιφερειακής Δ/νσης του ΟΑΕΔ της Θεσσαλίας είναι υποχρεωμένοι από δώ και στο εξής, να υποστούν, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη εποχή γιαυτούς  μια ιδιαίτερα δυσμενή εξέλιξη.


Ο Επίτροπος του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν υπογράφει πλέον χρηματικά εντάλματα προκαταβολών για μετακινήσεις.
Με την απόφαση αυτή δημιουργούνται πλήθος ανυπέρβλητων προβλημάτων τόσο στον Οργανισμό που δεν θα μπορεί με ασφάλεια να προγραμματίσει μετακινήσεις υπαλλήλων του, για συγκεκριμένους υπηρεσιακούς λόγους (διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, εκπαίδευση υπαλλήλων, μετακινήσεις για ΕΔΕ  κλπ) όσο και στους υπαλλήλους που αισθάνονται επαίτες προκειμένου να εκτελέσουν τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα.


Οι υπάλληλοι θα βρίσκονται σε συνεχή διλλήματα άρνησης εκτέλεσης εντολής ή μιας εκ των πραγμάτων πολλές φορές αδύνατης διαδικασίας αναζήτησης χρημάτων για να πληρώσουν την μετακίνηση.
Η Περιφερειακή Διεύθυνση Θεσσαλίας μέσω του τμήματος  των Οικονομικών Υπηρεσιών της και προφορικά αλλά και γραπτά μετά από υπόδειξη του Επιτρόπου έχει  αναφερθεί  στις αρμόδιες υπηρεσίες της Διοίκησης, εδώ και πάνω από ένα χρόνο σε συγκεκριμένες λύσεις που προτείνει ο Επίτροπος για την απεμπλοκή, και  την οριστική αντιμετώπιση του προβλήματος.


Σας παρακαλούμε να μεριμνήσετε έτσι ώστε να επιλυθεί άμεσα το συγκεκριμένο πρόβλημα και να ομαλοποιηθεί η κατάσταση, έτσι ώστε όλοι οι υπάλληλοι του ΟΑΕΔ ασχέτως σε ποια Περιφερειακή Διεύθυνση ανήκουν να τυγχάνουν τις ίδιας και ισότιμης  αντιμετώπισης

     Για το ΔΣ 

Ο Πρόεδρος     Η Γ. Γραμματέας 

Μπαζιάνας Γεώργιος       Μακρή  Κλεονίκη