κ. Υπουργέ,
Όπως ίσως γνωρίζετε, μετά την απορρόφηση των Οργανισμών Εργατικής Εστίας και Κατοικίας από τον ΟΑΕΔ, ο Λογαριασμός Απασχόλησης και Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΛΑΕΚ) «συγχωνεύθηκε» με τους αντίστοιχους λογαριασμούς της Εργατικής Εστίας και Κατοικίας και δημιουργήθηκε ο ΕΛΕΚΠ (Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών).

Από τον ΛΑΕΚ καλύπτονταν, μεταξύ άλλων και οι αμοιβές των ελέγχων που πραγματοποιούν οι υπάλληλοι του Οργανισμού. Οι έλεγχοι αυτοί πραγματοποιούνται μετά το πέρας του ωραρίου και σε μεγάλη χιλιομετρική απόσταση από τον τόπο της κατοικίας ή και εργασίας των υπαλλήλων ελεγκτών. Για παράδειγμα, οι συνάδελφοι από τον ΟΑΕΔ Λειβαδιάς μετακινούνται στην Αράχωβα προκειμένου να ελέγξουν τις εκεί ενταγμένες σε προγράμματα του Οργανισμού μας επιχειρήσεις. Επίσης σε πολλούς νομούς της χώρας υπάρχει μόνο μια υπηρεσία του Οργανισμού μας, ενώ οι έλεγχοι πραγματοποιούνται σε όλο το νομό.

Ακόμα και για την Αττική, η απόσταση που διανύουν οι ελεγκτές για την πραγματοποίηση πολλών ελέγχων είναι αρκετά μεγάλη(Αθήνα -Κιούρκα) Η αρχική αμοιβή ελέγχων ήταν 40 ευρώ μεικτά. Μετά τη δημοσιονομική λιτότητα που επιβλήθηκε, η αμοιβή των ελέγχων μειώθηκε σε 25 ευρώ μεικτά, ποσό που δεν ανταποκρίνεται στην αντικειμενική αμοιβή του ελεγκτή,λαμβάνοντας υπόψη το κόστος ανά εργατοώρα, το κόστος μετακίνησης (για το οποίο δεν λαμβάνει κανενός είδους αποζημίωση ο υπάλληλος και το οποίο είναι δυσβάσταχτο λόγω της αύξησης της τιμής της βενζίνης), την προετοιμασία και τον κίνδυνο που υφίσταται.

Παρ’ όλα αυτά, και με δεδομένη τη δύσκολη οικονομική κατάσταση της χώρας, συνεχίσαμε να πραγματοποιούμε κανονικά τους ελέγχους, προκειμένου να μη δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα στην υλοποίηση των προγραμμάτων του Οργανισμού, αφού για την ολοκλήρωσή τους απαιτείται η διεξαγωγή ελέγχου, και για να μη δημιουργηθούν προβλήματα στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων. Αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών των συναδέλφων είναι ο ΟΑΕΔ να  έχει πολύ υψηλή απορροφητικότητα στα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Η μη πραγματοποίηση των ελέγχων από μεριάς μας θα σήμαινε επιπλέον κοινωνικά προβλήματα από τη μη ολοκλήρωση των αποπληρωμών των ενταγμένων επιχειρήσεων στα προγράμματα του Οργανισμού κάτι το οποίο δεν ήταν, ούτε και είναι στις προθέσεις κανενός συναδέλφου. Να επισημάνουμε επίσης ότι ο Οργανισμός μας έχει βραβευθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την πραγματοποίηση στο 100% των ελέγχων...

Επειδή ωστόσο, πληροφορηθήκαμε ότι παρά την εισήγηση του ΔΣ του ΟΑΕΔ και παρά την υπογραφή του Υπουργού Εργασίας για συνέχιση της ίδιας μειωμένης αμοιβής (25 ευρώ μεικτά), υπήρξε τελικά περαιτέρω μείωση του ποσού, θέλουμε να σας επισημάνουμε τον κίνδυνο της μη συνέχισης του ελεγκτικού έργου με ότι αυτό συνεπάγεται, εφόσον επιμείνετε σε πρόσθετη μείωση. Οι αντικειμενικές δυσκολίες των συναδέλφων ελεγκτών θα είναι ανυπέρβλητες. Τέλος να σας υπενθυμίσουμε ότι το ποσό των ελέγχων δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό αφού οι πόροι του ΕΛΕΚΠ προέρχονται από τις εισφορές των εργαζομένων (το μεγαλύτερο μέρος τους) και των εργοδοτών, οι εκπρόσωποι των οποίων συμμετέχοντας στην επιτροπή διαχείρισης του Λογαριασμού και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ πρότειναν τη διατήρηση της (μειωμένης) αμοιβής ως έχει. 

Με βάση τα ως άνω, σας παρακαλούμε να εξετάσετε - επανεξετάσετε τυχόν απόφασή σας, που αφορά σε μείωση του ποσού της αμοιβής των ελέγχων.