Κύριε Διοικητά,

Όπως γνωρίζετε το Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού (ΤΑΠ) ΟΑΕΔ, αποτελεί μια από τις σημαντικότερες δράσεις των υπαλλήλων του Οργανισμού, ως έκφραση αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας. Το Ταμείο αποτελεί το καμάρι του Οργανισμού και οι εισφορές του προέρχονται από τους εργαζομένους στον ΟΑΕΔ. Μετά την απρόβλεπτη και άδικη καταλήστευση των αποθεματικών του με το κούρεμα των ομολόγων, το Ταμείο έχει περιέλθει σε δύσκολη οικονομικά θέση.

Ως Ομοσπονδία, θεωρούμε αυτονόητη υποχρέωση της Διοίκησης του Οργανισμού να χρηματοδοτήσει το ΤΑΠ, όπως κατ’ επανάληψη έχουμε αιτηθεί, έτσι ώστε το Ταμείο να συνεχίσει  απρόσκοπτα τη λειτουργία του και να δημιουργεί ένα αίσθημα πραγματικής αλληλεγγύης στους εργαζόμενους του Οργανισμού, μέσα σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία.