Πρόσκληση σε κοινή συνεδρίαση Οµοσπονδιών

Η Ο.Υ. ΟΑΕΔ  προσκαλέι  σε κοινή σύσκεψη των Οµοσπονδιών του χώρου του Υπουργείου Εργασίας την ∆ευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2014 και ώρα 10 πµ στη ∆ιοίκηση του ΟΑΕ∆, Εθνικής Αντιστάσεως 8 στον Άλιµο.  Τα σηµαντικά θέµατα που θα συζητήσουµε είναι τα ακόλουθα:

1. Επανατοποθέτηση των «διαθέσιµων» Υπαλλήλων. 

2. Συντονισµός ενεργειών εν όψει της λήξης του οκταµήνου διαθεσιµότητας. 

3. ∆εύτερο κύµα διαθεσιµότητας. 

4. Νέος τρόπος αξιολόγησης ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. 

Η παρουσία σας είναι σηµαντική.