Αρ. Πρωτ. 81 / 12-5 – 2014

Προς:  Διοικητή ΟΑΕΔ,

κ. Αμπατζόγλου Θεόδωρο

κ. Διοικητά,

Σχετικά με το πρόγραμμα αναδιοργάνωσης του ΟΑΕΔ (re-engineering), το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετό καιρό, δεν έχουμε καμία επίσημη ενημέρωση, παρά το γεγονός ότι επανειλημμένως το έχουμε αιτηθεί. Ως θεσμικό όργανο του Οργανισμού, θεωρούμε ότι έχουμε δικαίωμα να γνωρίζουμε τα όποια, μέχρι τώρα, αποτελέσματα του σχετικού προγράμματος, όπως και  τις προθέσεις της Πολιτικής Ηγεσίας για την πορεία του Οργανισμού.

Η ενημέρωση των εργαζομένων είναι μία από τις υποχρεώσεις της Πολιτικής Ηγεσίας, όπως, επίσης, υποχρέωσή σας είναι κατά την κοινή λογική και η δημόσια συζήτηση, ο δημόσιος διάλογος για έναν Οργανισμό που υποδέχεται και συναλλάσσεται με το σύνολο σχεδόν  της Ελληνικής Κοινωνίας.

Σας παρακαλούμε να μας κοινοποιήσετε  όλα τα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η πορεία του προγράμματος και τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί από τις ομάδες εργασίας. Επίσης περιμένουμε να μας γνωστοποιήσετε τις απόψεις της Διοίκησης –Πολιτικής Ηγεσίας για το μέλλον του Οργανισμού.

Σε μια εποχή βαθιάς κρίσης και γενικότερων αλλαγών είναι αναγκαίος,  περισσότερο από ποτέ, ο εποικοδομητικός διάλογος, ο διάλογος ουσίας και, κυρίως, ο διάλογος με τους  άμεσα εμπλεκόμενους, που και τη γνώση διαθέτουν και την εμπειρία, προκειμένου να συμβάλλουν σε έναν καλύτερο Οργανισμό.