Κύριε Διοικητά,

Σε σχέση με το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που υλοποιεί ο Οργανισμός θα θέλαμε να σας επισημάνουμε κάποια βασικά προβλήματα και να σας δηλώσουμε την κάθετη αντίθεσή μας αναφορικά με τον Οδηγό Εφαρμογής, που εκδόθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Εργατικού Δυναμικού και ειδικότερα για το σημείο που αναφέρει ότι: «Σε περίπτωση που οι υποδειχθέντες άνεργοι δεν αποδέχονται τη θέση εργασίας για την οποία υπέβαλαν αίτηση, διαγράφονται οριστικά από τον ισχύοντα Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων και το μητρώο εγγεγραμμένων ανέργων του ΟΑΕΔ.»

Θεωρούμε ότι η συγκεκριμένη πράξη «διαγραφή ανέργων» είναι άδικη και πέρα από κάθε λογική. Πιστεύουμε ότι όλοι οι άνεργοι που υπέβαλαν αίτηση αναζητούν εργασία - δεν υπέβαλαν αίτηση «για πλάκα»- αλλά η ταχύτητα με την οποία δημοσιεύθηκαν οι σχετικές προσκλήσεις, η ασάφεια όσον αφορά στις ειδικότητες και τους φορείς και τέλος τα συχνά προβλήματα του πληροφοριακού συστήματος - για τα οποία πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες - δεν επέτρεψαν στους ανέργους να έχουν πλήρη γνώση αφενός του περιγράμματος των θέσεων για τις οποίες υπέβαλαν αίτηση και αφετέρου του τόπου απασχόλησης.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω είναι να εμφανίζονται οι άνεργοι επιτυχόντες σε θέσεις που δεν επιθυμούν είτε για λόγους προσόντων είτε για λόγους πρακτικούς. Ας μη ξεχνάμε ότι τα 497 ευρώ αμοιβής δεν επαρκούν για μετακίνηση ανέργου σε φορέα εκτός της έδρα τους. Επίσης, σε πολλές περιπτώσεις το τελικό αντικείμενο για το οποίο επιλέγεται να προσληφθεί ο άνεργος δεν ανήκει στον ευρύτερο επαγγελματικό του κλάδο (ν. 1545/85).
Αν τελικώς ισχύσει η συγκεκριμένη οδηγία για διαγραφή των ανέργων που δεν αποδέχονται τη θέση στα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας από τα μητρώα ανέργων θα προκύψουν σοβαρά προβλήματα στους ανέργους, οδηγώντας τους σε ακόμα μεγαλύτερη απόγνωση.

Εδώ πρέπει να σας επισημάνουμε ότι στις σχετικές προσκλήσεις που υπέβαλαν αίτηση χιλιάδες άνεργοι δεν υπήρχε ο σχετικός όρος της διαγραφής σε περίπτωση μη αποδοχής. Υπάρχουν εξάλλου αναπληρωματικοί στους πίνακες που με ευκολία μπορούν να καλύψουν τις προκηρυσσόμενες θέσεις.

Επίσης, παρακαλούμε να ληφθεί έγκαιρα μέριμνα έτσι ώστε να μην υπάρξουν προβλήματα για την καταβολή του πενιχρού έτσι κι αλλιώς μισθού (497 ευρώ) των εργαζομένων στα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
Τέλος, επιθυμούμε να σας εκφράσουμε τη διαφωνία μας και για την προκήρυξη μέσω του προγράμματος ειδικοτήτων, με την οποία πρόκειται να καλυφθούν ως πάγιες ανάγκες οι θέσεις από τις οποίες απομακρύνθηκαν συνάδελφοι με διαθεσιμότητα (!!!). Παράδειγμα η προκήρυξη για επιστάτες στη θέση των σχολικών φυλάκων ή για τραπεζοκόμους στη θέση βοηθών μαγείρων των ΒΝΣ του ΟΑΕΔ, όπου με πεντάμηνες προκηρύξεις επιχειρείται να «διασκεδασθεί» η έλλειψή τους κατά το υπόλοιπο χρονικό διάστημα.

Το ΔΣ της Ομοσπονδίας (Πλειοψηφικά)

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.
Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος
Τηλ. 2109924316-2109989647
FAX. 2109924316
e-mail: