Αν έχετε ήδη καταχωρήσει τα στοιχεία σας για τα προηγούμενα έτη συμπληρώστε τον Αριθμό Μητρώου σας χωρίς το 0 μπροστά και κάντε κλικ στο κουμπί "Αναζήτηση". Εν συνεχεία διορθώστε την καταχώρησή σας κάνοντας κλικ στο κουμπί "Επεξεργασία".

Αν καταχωρείτε τα στοιχεία σας για πρώτη φορά κάντε κλικ στο κουμπί 'Προσθήκη" και εν συνεχεία συμπληρώστε τα στοιχεία σας στην φόρμα.