Συπληρώστε τα παρακάτω πεδία με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα και πατήστε στο κουμπί "Αποθήκευση".

  • Στο πεδίο του Αριθμού Μητρώου συμπληρώνετε τον Α.Μ. χωρίς το 0 μπροστά.
  • Στα πεδία των διδάκτρων συμπληρώνετε το ποσό αριθμητικά. Το μέγιστο ποσό είναι 1500 Ευρώ.

Η συμπλήρωση όλων των πεδίων εκτός των διδάκτρων είναι υποχρεωτική.