ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Ο.Α.Ε.Δ.

Εθνικής Αντίστασης 8 – 17456 Άλιμος 

Τηλ. 2109924316-2109989647

FAX. 2109924316

e-mail:

                                                                                   Αρ.  Πρωτ. 267 16 /2/2017

Προς: Γενικό Διευθυντή Υποστήριξης κ. Στυλλιανό Κλάδη

Κοιν.: Διοικήτρια ΟΑΕΔ, κ. Μαρία Καραμεσίνη

Διευθυντή Γραφείου Διοικητή, κ. Αναστάσιο Πεχλιβανίδη

Κ. Γενικέ,

Λόγω ιδιαίτερα μεγάλου φόρτου εργασίας των υπηρεσιών μας πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν κάνει χρήση του συνόλου της κανονικής άδειας έτους 2016.

Παρακαλούμε να εξετάσετε τη δυνατότητα τα υπόλοιπα αδείας έτους 2016 να δοθούν μέχρι και 31/12/2017  όπως προβλέπεται και από το Νόμο.

Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται και η εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών αλλά και η διευκόλυνση των εργαζομένων να λάβουν άδεια κατά το χρονικό διάστημα που την έχουν πραγματικά ανάγκη.

Για το Δ. Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΚΡΑΚΗΣ Γ.                         Σπύρου Σ.